Υπηρεσίες

 • Θεραπεία ούλων Περιοδοντολογία
 • Προσθετική δοντιών (Κινητή – Ακίνητη)
 • Εμφυτεύματα
 • Ενδοδοντία (Απονευρώσεις)
 • Αισθητική Οδοντιατρική  – Όψεις Πορσελάνης
 • Ορθοδοντική Παίδων και Ενηλίκων
 • Χειρουργική Στόματος
 • Λευκά Σφραγίσματα
 • Παιδοδοντία – Πρόληψη
 • Oδοντιατρική με Laser
 • Λεύκανση Δοντιών
 • Φθορίωση
 • Ψηφιακή ακτινογραφία