Δείγματα δουλειάς

 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πριν - Ορθοδοντική θεραπεία
Πριν την ορθοδοντική θεραπεία
Μετά - Ορθοδοντική θεραπεία
Μετά την ορθοδοντική θεραπεία

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ

Πριν - Ορθοδοντική θεραπεία
Πριν
Μετά

 ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΜΕ LASER

Πριν - Λεύκανση
Πριν
Μετά - Λεύκανση
Μετά

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ 1

Πριν
Μετά

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ 2

Θεραπεία με σιδεράκια
Πριν
Θεραπεία με σιδεράκια
Μετά

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ 3

Θεραπεία με σιδεράκια
Πριν
Θεραπεία με σιδεράκια
Μετά

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ 4

Θεραπεία με σιδεράκια
Πριν
Θεραπεία με σιδεράκια
Μετά

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
Πριν
ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
Μετά

 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Εμφυτεύματα
Πριν
Εμφυτευματα
Μετά